25540801

วีซ่าสำหรับสมาชิกในครอบครัวสหราชอาณาจักร(อังกฤษ,เวลส์,สก๊อตแลนด์,ไอร์แลนด์เหนือ) England/UK Family Members Visa

สหราชอาณาจักร UK: United Kingdom ได้แก่ อังกฤษ หรือ อิงแลนด์ (England) , เวลส์ (Wales),สก๊อตแลนด์ (Scotland) ,ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) )

วีซ่า ประเภทนี้เป็นวีซ่าที่บุคคลสอง คนเป็นคนร่วมกันสมัครขอวีซ่า ได้แก่ผู้ขอวีซ่าคนหลัก หรือผู้ยื่นขอวีซ่าสมาชิกในครอบครัวให้กับท่าน และผู้ขอวีซ่าคนรองซึ่งก็คือตัวท่านเองหรือผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศ อังกฤษ

คุณสมบัติ ในการขอวีซ่าประเภท วีซ่าสมาชิกในครอบครัว UK Family Members Visa

 • ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าให้ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำว่า18 ปีบริบูรณ์
 • ท่านต้องเป็น คู่สมรส (แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันแล้วถูกต้องตามกฎหมาย)
 • ใน กรณีที่เป็น คู่สามี ภรรยาที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน (หรือเคยอยู่ร่วมกับแบบสามีภรรยาในระยะเวลาหนึ่งแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส กันจนถึงปัจจุบัน) โปรดดูที่หัวข้อ วีซ่าคู่สามีภรรยาที่ยังไม่ได้แต่งงาน
 • ในบางครั้งเด็กก็สามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) กับผู้ปกครอง ท่านใดท่านหนึ่งได้
 • สำหรับ เด็กที่มีอายุเกิน กว่า 18 ปีนั้น ท่านจะต้องยื่นขอสมัครวีซ่า ด้วยคุณสมบัติของท่านเองตามหลักเกณฑ์ในการตรวจคนเข้าเมือง ที่ทางสถาทูตอังกฤษอังกฤษกำหนด แต่ก็มีบางกรณีที่เด็กที่มีอายุเกินกว่า 18 ปีจะเดินทางตามผู้ปกครองในฐานะผู้ติดตามได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข นั้นเข้มงวดมาก

UK Family Member Visa Thailand


เราสามารถยื่นสมัครขอวีซ่าสมาชิกในครอบครัวได้อย่างไร และจะต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่
 • ท่าน จะต้อง ผ่านกระบวนการในการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งกระทำผ่านทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยที่กรุงเทพฯ ก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • สำหรับ กรณีที่ผู้สมัคร วีซ่าสมาชิกในครอบครัว ให้กับท่านมีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) เขาผู้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตในการทำงานในประเทศอังกฤษก่อนที่จะยื่นขอ วีซ่าเพื่อ เดินทางไปยังประเทศอังกฤษ โดยขั้นตอนการทำวีซ่าที่เหลือนั้น ผู้สมัครวีซ่าทั้งคนหลักและคนรองจะต้องทำในเวลาเดียวกัน
กฎเกณฑ์และข้อ บังคับผู้ถือวีซ่า นักเรียนของประเทศอังกฤษ
 • ผู้สมัครวีซ่าทั้งคนหลักและคน รองจะต้องได้รับการอนุมัตวีซ่าในเวลาเดียวกัน
 • ผู้สมัครวีซ่าคนรอง ไม่จำเป็น ต้องขอใบอนุญาตเพื่อทำงานในประเทศอังกฤษ ทั้งยังไม่ถูกจำกัดในเรื่องการทำงาน ด้วยเช่นกัน ซึ่งกรณีนี้จะต่างจากผู้ติดตามของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทเกษียณอายุที่ท่าน จะไม่สามารถทำงานได้
 • ท่านสามารถเดิน ทางเข้าออกประเทศ อังกฤษได้หลายครั้ง
 • ท่านไม่ต้อง คืนเงินสนับสนุนต่างๆให้กับกองทุนที่รัฐบาลจัดให้.
แต่ทั้งนี้วีซ่าประเภทนักเรียนนั้น ท่านจะต้องตั้งใจออกจากประเทศไทยเพื่ออาศัยและทำการ ศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ เว้นแต่กรณีที่ท่านได้ศึกษาในประเทศอังกฤษติดต่อเกินกว่า 10 ปีมาแล้ว ท่านสามารถยื่นขอสัญชาติอังกฤษได้

วีซ่าสมาชิกในครอบครัวประเทศอังกฤษ

สาเหตุของการถูกปฏิเสธการยื่นขอวีซ่าครอบครัว
 • ทางสถานทูตเห็น ว่าการจดทะเบียนสมรสครั้งนั้นเป็นการจดทะเบียนเพื่อการ เข้าออกประเทศ
 • คู่สมรสของท่าน ไม่มีสิทธิที่จะพักอาศัยในประเทศอังกฤษ
 • คู่สมรสของท่านไม่ สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำงานอยู่ที่อังกฤษหรือถูกพิจารณาว่าเงินทุนไม่เพียงพอ
 • เอกสารที่แนบมานั้นไม่เป็นจริง รวมถึงไม่น่าเชื่อถือ
 • หลักฐานของคู่สมรสของท่านนั้นไม่จริง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือกรณีเพศเดียวกัน
ในขณะนี่ยังไม่มีสนธิสัญญาการย่นขอวีซ่าครอบครัวในกรณีนี้ แต่มีการเสนอเรื่องให้กับทางอียูแล้วซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศในปี 2006 ถ้าต้องการทราบลายระเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับทางสยามลีเกิ้ลได้

นักเรียน (student)
นักเรียนในEUสามารถยื่นขอวีซ่าให้กับคู่สมรสหรือบุตรที่อยู่ภายใต้การ อุปถัมภ์ นักเรียนคนนั้นสามารถมีอาชีพได้แต่ต้องอยู่ในตามข้อตกลง

ข้อตกลงและข้อบังคับของผู้ถือวีซ่านักเรียน
 • สามารถเข้าออกประเทศอังกฤษได้หลายครั้ง
 • ได้รับวีซ่าตามระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตรที่ศึกษา
 • ไม่จำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตการทำงานเพื่อที่จะทำงาน (แต่ก็สามารถทำงานได้)
 • ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเงินของรัฐฯได้

วีซ่า นักเรียนเป็นวีซ่าชนิดชั่วคราว และไม่สามารถจะยื่นขอวีซ่าถาวรได้นอกจากจะมีการแสดงว่าได้ศึกษาอยู่ที่ ประเทศอังกฤษเป็นเวลาทั้งสิ้น 10 ปีตามกฎข้อบังคีบ “10 ปี”

สามารถยื่นเรื่องได้ ที่ไหนและอย่างไร ?

แบบ ฟอร์มและการยื่นเรื่องขอวีซ่าจะถูกดำเนินการที่สถานทูต อังกฤษที่กรุงเทพฯ ในกรณีที่จะต้องแนบใบอนุญาตการทำงานจะต้องยื่นเรื่องขอใบอนุญาตการทำงานนี้ จากประเทศอังกฤษก้อนที่จะยื่นเรื่องขอวีซ่าการทำงานที่ประเทศไทย ในอีกกรณีคนในครอบครัวของผู้ที่จะยื่นขอวีซ่านั้นๆ สามารถที่จะยื่นขอวีซ่าได้ไปพร้อมกับผู้ที่จะยื่นขอได้

บริษัทสยามลีเกิ้ลสามารถช่วยเหลือท่านในกรณีต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ไว้วางใจในการยื่นขอครั้งนั้น


วีซ่าครอบครัวอังกฤษ


ติดต่อเราวันนี้!

หาก ท่านยังมีคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับวีซ่าครอบครัว UK หรือวีซ่าประเภทอื่น หรือเปล่า ? ทีมงานผู้เชียวชาญการทำวีซ่าและทนายความ ของเราจะให้บริการที่น่าเชื่อถือแก่ท่านด้วยราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด พร้อมด้วยบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมง เพื่อให้แน่ว่าท่านได้รับคำแนะนำตลอดทุกขั้นตอนการบวนการ ตรวจสอบ UK วีซ่า แพ็คเกจของเราได้แล้วคุณจะเห็นว่าราคาของเราคุ้มค่าแค่ไหน

การทำวีซ่าประเภทนี้ มีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวด หากท่านต้องการผู้ช่วยที่ให้คำปรึกษาและสามารถทำวีซ่าให้ท่านผ่านในเวลาที่กำหนด ติดต่อแผนกวีซ่า บริษัทสยามลีเกิ้ล ที่โทร 02 259 8100 หรือ รับประกันวีซ่าผ่าน 100 % โทรมาปรึกษาวีซ่ากับเราเบื้องต้นก่อนได้ฟรี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More