UK Visa Thailand วีซ่าอังกฤษ บริการ รับทำวีซ่า ปรึกษาวีซ่า แก้วีซ่าใหม่ให้ผ่านในกรณีที่โดนปฏิเศษมาก่อนหน้า.

บริษัท สยาม ลีเกิ้ล บริการรับจัดทำและให้คำปรึกษาการทำวีซ่าไปประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าผู้มีประสบการณ์การทำวีซ่าให้กับลูกค้าประสบความสำเร็จ บริการรับรองผล วีซ่าผ่านร้อยเปอร์เซนต์ หากวีซ่าไม่ผ่านยินดีคืนเงิน หรือจนกว่าวีซ่าของท่านจะผ่าน

บริการเป็นกันเอง ราคาสมเหตุสมผล สนใจบริการ/สอบถามข้อมูลเบื้องต้น/ปรึกษาปัญหาวีซ่าเบื้องต้นฟรี โทร 02 259 8100 สยามลีเกิ้ลมีสาขาที่ครอบคลุม สามารถติดต่อประสานงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุด จากสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ สำนังงานสาขาภูเก็ต,เชียงใหม่,พัทยา,หัวหิน, และ เกาะสมุย .

25541103

การขอวีซ่าอังกฤษ สำหรับคู่ที่อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส (How to Apply for a UK Unmarried Partner Visa in Thailand)

การยื่นขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ สำหรับคู่สามีและภรรยาที่ไม่ได้สมรส หากท่านและคู่ของท่านเป็นผู้ถือสัญชาติอังกฤษ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะเพศเดียวกัน หรือต่างเพศกันก็ตาม คู่ครองของท่านสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านได้ ในการยื่นคำร้อง ขอวีซ่าอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) สำหรับสามี และภรรยาที่ไม่ได้สมรส (แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย) ดังกล่าว ท่านสามารถระบุชื่อบุตรของท่านลงในใบคำร้องขอวีซ่าได้อีกด้วย

ข้อกำหนดในการสมัครวีซ่าอังกฤษสำหรับสามีและภรรยาที่ไม่ได้สมรส
 1. ท่านและสปอนเซอร์ของท่าน ต้องเคยได้พบเจอหน้ากันมาก่อนแล้ว
 2. ตัวท่าน และสปอนเซอร์ของท่าน จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 21ปีบริบูรณ์
 3. ตัวท่าน และสปอนเซอร์ของท่าน จะต้องมีความสัมพันธ์ ในลักษณะคู่สมรส เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
 4. สปอนเซอร์ของท่าน ได้ตั้งรกรากอยู่ในประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) และท่านทั้งสอง ตั้งใจที่จะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างถาวร ในประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 5. ท่านจะต้องสามารถ พิสูจน์ให้ได้ว่า ท่านจะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ของตัวท่านเอง หรือบุตรของ ท่านเมื่อเดินทางเข้าไปอยู่ในประเทศอังกฤษแล้ว โดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากเงินกองทุน ของรัฐฯ
 6. ท่านจะต้องแสดงหลักฐานว่า ตัวท่านเอง และบุตรของท่าน จะมีที่พักอาศัย เมื่อได้เดินทางเข้าไปอยู่ในประเทศอังกฤษแล้ว
 7. หากท่าน หรือคู่ของท่าน ผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือแต่งงานมาแล้ว ความสัมพันธ์ครั้งก่อนจะต้องจบลง ก่อนการยื่นขอวีซ่าดังกล่าว

uk unmarried visa thailand

ภายหลังจากที่ท่านได้รับอนุมัติวีซ่าอังกฤษสำหรับสามีและภรรยาที่ไม่ได้สมรสแล้ว

1. หากวีซ่าของท่านได้รับอนุมัติ ท่านจะได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่และทำงานในประเทศอังกฤษเป็นเวลา 27 เดือน แต่อย่างไรหลังจาก 27 เดือน ท่านอาจสามารถยื่นคำร้องเป็นผู้มีถิ่นอยู่ถาวรในประเทศอังกฤษได้
2. ท่านจะได้รับการอนุมัติ ให้เป็นผู้มีถิ่นอยู่ถาวรในประเทศอังกฤษ ทันทีที่ท่านได้เดินทางมาถึงประเทศอังกฤษ หากท่านมีท่านสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 • ตัวท่าน และสปอนเซอร์ของท่าน ได้อยู่ด้วยกันนอกประเทศอังกฤษ เป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 4 ปี โดยราวกับว่าเป็นคู่สมรส หรือคู่รักเพศเดียวกัน
 • ท่านและสปอนเซอร์ของท่าน ตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันอย่างถาวรในประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • ท่านสามารถแสดงได้ว่า ท่านมีความรู้อย่างเพียงพอ เกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษ และด้าน การใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ
3. ท่านจะต้องแสดงเอกสาร ที่บ่งบอกว่า ท่านทั้งสอง ได้มีความสัมพันธ์ นานเป็นเวลาสองปี ต่อเจ้าหน้าที่ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เมื่อท่านได้เดินทางถึงประเทศอังกฤษ เอกสารดังกล่าวข้างต้น ต้องสามารถพิสูจน์ถึงความตั้งใจที่จะอยู่ด้วยกันของท่านทั้งสอง ได้แก่
 • บัญชีเงินฝาก
 • การลงทุนร่วมกัน
 • สัญญาเช่า
 • ค่าสาธารณูปโภค
 • เอกสารใด ๆ ที่เป็นลักษณะทางการซึ่งแสดงว่าท่านและสปอนเซอร์ของท่านได้อยู่ด้วยกันในที่ อยู่ดียวกันเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี
uk unmarried visa thailand


ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าคู่สมรสในประเทศไทย

1.หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป ท่านต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าคู่สมรส (ใบคำร้องขอวีซ่าแบบถาวร)ทางออนไลน์เท่านั้น และ ท่านอาจจะทำการนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นเอกสารต่าง ๆ และทำการพิมพ์ลายนิ้วมือกับวีเอฟเอส โกลบอลซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับอนุญาตจากสถานฑูตอังกฤษให้เป็นตัวแทนที่ให้ บริการในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

2.เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ได้แก่
หนังสือเดินทางปัจจุบันหรือหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้วทุกฉบับ (ถ้ามี)
รูปถ่ายสีปัจจุบันขนาดพาสปอตร์ 1 รูป
ใบเสร็จค่าสมัครคำร้องขอวีซ่า ซึ่งท่านสามารถจ่ายผ่านทางแคเชียร์ เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงินจากทุกธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 30,420 บาท
ต้นฉบับเอกสารประกอบต่าง ๆ พร้อมทั้งสำเนาและคำแปลของเอกสารดังกล่าว
ผล การตรวจเชื้อวัณโรค ซึ่งผู้สมัครสามรถรับการตรวจเชื้อวัณโรคได้ที่คลีนิคขององค์การระหว่าง ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นเท่านั้น โดยตั้งอยู่ที่อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ที่อยู่ 120 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ

3.เอกสารประกอบที่ท่านต้องยื่นพร้อมใบคำร้องขอวีซ่า ได้แก่
 • ต้นฉบับใบสูจิบัตรของท่าน
 • ใบจดทะเบียนสมรส
 • แบงค์สเตทเม้นท์หรือสมุดบัญชีฝากประจำของสปอนเซอร์ของท่านและหลักฐานแสดงการทำงานของสปอนเซอร์ของท่านในประเทศอังกฤษ
 • หลักฐานแสดงที่พักอาศัยของท่านในประเทศอังกฤษ เช่น บ้านที่ติดจำนอง บ้านเช่า หรือหลักฐานที่แสดงถึงที่พักของท่านและลูกของท่าน
 • แบบฟอร์มที่ยืนยันการเป็นสปอนเซอร์ลงชื่อรับรองโดยสปอนเซอร์ของท่าน (แบบฟอร์ม SU07/01) หรือ
 • จดหมายพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและสปอนเซอร์ของท่าน
 • ถ้าท่านเคยแต่งงาน ท่านต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
 • ใบจดทะเบียนหย่า
 • คำสั่งศาลที่ถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการหย่า
 • ใบมรณะบัตรของคู่สมรสเก่าของท่านหรือของคู่สมรสเก่าของสปอนเซอร์ท่าน รวมถึงใบมรณะบัตรของคู่ชีวิตเพศเดียวกันของท่าน
 • หลัก ฐานแสดงว่าสปอนเซอร์ของท่านได้ตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งท่านสามารถยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ของสปอนเซอร์ของท่าน
4.ท่านสามารถทำการนัดหมายออนไลน์ก่อนที่จะเดินทางไปที่ศูนย์รับใบคำร้องวีซ่าวีเอฟเอส ซึ่งตั้งอยู่ที่ รีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 เลขที่183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330

5.ในวันนัดหมายท่านต้องยื่นเอกสารทั้งหมดที่ใช้ประกอบกับใบคำร้องวีซ่าคู่สมรส และทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ้าท่านไม่ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือใบคำร้องวีซ่าคู่สมรสของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา

6.หลังจากที่ท่านได้ยื่นคำร้องวีซ่ารวมทั้งการยื่นเอกสารประกอบทั้งหมดและได้ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว ท่านอาจต้องถูกสัมภาษณ์กับสถานฑูตอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามท่านจะถูกจัดให้สัมภาษณ์ตามลำดับวันเวลาที่ว่างเป็นอันดับแรก ถ้าท่านไม่ต้องถูกสัมภาษณ์ คำร้องของท่านจะถูกพิจารณาโดยสถานฑูตอังกฤษภายใน 12 อาทิตย์

7.ภายหลังจากที่ใบคำร้องวีซ่าของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว ทางศูนย์รับใบคำร้องวีซ่าวีเอฟเอสจะแจ้งให้ท่านไปรับวีซ่าและเอกสารของท่าน ท่าน สามารถรับวีซ่าและต้นฉบับเอกสารของท่านจากศูนย์ ฯ พร้อมกับแสดงใบเสร็จใบรับคำร้อง ท่านสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนรับเอกสารแทนท่านได้หรือท่านจะเลือกใช้บริการของ ผู้ส่งเอกสารโดยการเสียค่าบริการเพิ่มเติม
8.หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป เมื่อท่านเดินทางถึงประเทศอังกฤษ ท่านต้องพิมพ์ลายนิ้วมือที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่า ลายพิมพ์นิ้วมือของท่านเป็นลายนิ้วมือเดียวกับผู้ที่สมัครขอวีซ่า

25540902

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Tourist Visa Thailand)

การทำวีซ่าท่องเที่ยว อังกฤษ (UK Visitor Visa Thailand) ซึ่งเป็นวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือน โดยหากท่านได้รับวีซ่าประเภทนี้แล้ว ทานสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังประเทศอังกฤษหรือแคว้นต่างๆในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ)

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว UK
 • ท่านสามารถสมัครยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษได้ที่ ศูนย์ vfs (ศูนย์รับเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าอังกฤษ) เช่นเดียวกับการทำวีซ่าอังกฤษประเภทอื่นๆ
 • หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว UK เกี่ยวกับระยะเวลา ในการดำเนินการ สำหรับการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว UK โดยการกำหนดระยะเวลา จะขึ้นอยู่กับสำนักงานประเทศอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปสถานฑูต จะทำการตอบตรวจสอบให้ในวันเดียวกันกับ ที่ยื่นขอวีซ่านั่นเอง
 • วีซ่า ท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Tourist Visa Thailand) นั้นโดยปกติจะออกให้แก่นักท่องเที่ยว/ผู้เดินทางเข้าไปทำธุระประเภทเยี่ยมเยือน เป็นเวลา 6 เดือน โดยอาจจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว หรือหลายครั้ง แบบที่ใช้เข้าได้ครั้งเดียวจะอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ประเทศอังกฤษได้แค่ครั้งเดียว ในขณะที่วีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง จะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเดินทางท่อง เที่ยวเข้าออกสู่อังกฤษ ได้หลายครั้งไม่จำกัด ตราบเท่าที่วีซ่าดังกล่าว ยังไม่หมดอายุ
 • ท่านจะต้องระบุลงในใบสมัครว่าท่านต้องการวีซ่าแบบประเภทใช้ได้ครั้งเดียวหรือ วีซ่าประเภทที่อนุญาตให้คุณเดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง
 • โปรดจำไว้ว่า วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ใช้สำหรับการเข้าสู่ประเทศอังกฤษก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
 • เมื่อท่านเดินทางเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ท่านจะได้รับรับการประทับดวงตราลงในพาสปอร์ต ซึ่งจะระบุวันที่ถึง และ ระยะเวลา “ที่จะต้องออกจากสหราชอาณาจักร(UK)”ไว้อย่างชัดเจน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กงสุล ซึ่งส่วนมากเป็นมิตรและพร้อมให้ความช่วยเหลือ สนใจสิ่งที่พวกเค้าพูดและให้ความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
 • เราแนะนำให้ท่านทำการสำเนาเอกสารชุดการสมัครของท่านไว้ทั้งหมด รวมถึงเอกสาร อื่นๆที่ท่านได้ยื่นด้วย และจำคำถามที่ถูกถามรวมถึงคำตอบที่ได้ตอบไป การบันทึกที่ดีจะทำให้ท่านให้คำตอบที่ถูกต้อง
 • ใน การสอบสัมภาษณ์ครั้งต่อไป หากวีซ่าของท่านถูกปฎิเสธในครั้งก่อนหน้า ในบางกรณี เจ้าหน้าที่อาจทำการติดต่อท่าน ว่าพวกเขาไม่อาจทำการยืนยันให้วีซ่าที่ท่านได้ยื่นขอไปได้
 • นี่อาจเป็นโอกาสให้ท่าน ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมหรือเอกสารอื่น ที่ท่านอาจจะไม่ได้ยื่น เพื่อสนับสนุนคำร้องของท่าน หรือขอถอนคำร้อง ก่อนที่คำร้องของท่านจะถูกปฎิเสธ
วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

หากมันเกิดขึ้นกับท่าน เราแนะนำให้ท่านทำการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าของ เราได้ที่ สยาม ลีเกิ้ล อินเตอร์เนชันแนล เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ในราคาที่ไม่แพง ที่จะได้รับคำแนะนำจากทนายผู้เชี่ยวชาญการย้านถิ่นฐานและยื่นคำตรวจสอบคำ การขอเข้าเยือนประเทศของท่าน เข้าถึงการช่วยเหลือจากทนายของเราเพื่อที่จะพลิก วีซ่าของท่านที่อาจจะถูกปฎิเสธให้สามารถทำวีซ่าผ่านได้.

สยาม ลีเกิ้ล เรามีประสบการณ์กว่า 10 ปีในการดำเนินการสมัครวีซ่าอังกฤษทุกประเภท เราสามารถช่วยให้การเตรียมการสมัครเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและคอยช่วยเหลืองาน ด้านเอกสารแก่ท่าน ทำให้ท่านประหยัดเวลาและสามาระจัดการอะไรๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

โดยท่านสามารถติดต่อเราเพื่อการเตรียมตัวทำวีซ่าอังกฤษตั้งแต่ต้น หรือหากท่านโดนปฎิเสธวีว่ามาก่อนหน้า เราก็มีทนายและผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่ามาตรวจสวบถึงข้อผิดพลาดและแก้เคสวีซ่าที่โดนปฎิเสธให่ผ่าน.

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

เงื่อนไขที่ต้องยอมรับ และความเหมาะสม สำหรับประเทศอังกฤษ เมื่อท่านใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนในการเข้าสู่ประเทศ:
 • เหมาะสำหรับ ผู้ที่กำลังมองหาทางเข้าสู่ประเทศอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่มากกว่าไปกว่า 6 เดือน ดังเช่น การเข้าไปท่องเที่ยว การไปเยี่ยมญาติ หรืออื่นๆ
 • ประสงค์ที่จะกลับเมื่อครบกำหนดการเยือน
 • ไม่ประสงค์ที่จะทำงานที่ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง หรือเพื่อผลิตสินค้าหรือให้บริการ รวมถึง
 • ไม่ขายสินค้า หรือบริการโดยตรงต่อสาธารณะ ในระหว่างการไปเยือนสหารอาณาจักร
 • ไม่ประสงค์ที่จะศึกษาโดยใช้ทุนโรงเรียนของรัฐบาล
 • สามารถดำรงชีพ และจัดหาที่อยู่อาศัยได้โดยปราศจาก การช่วยเหลือจากรัฐบาล
 • แสดงหลักฐานว่าท่านจะสามารถ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวได้เอง.

25540801

วีซ่าสำหรับสมาชิกในครอบครัวสหราชอาณาจักร(อังกฤษ,เวลส์,สก๊อตแลนด์,ไอร์แลนด์เหนือ) England/UK Family Members Visa

สหราชอาณาจักร UK: United Kingdom ได้แก่ อังกฤษ หรือ อิงแลนด์ (England) , เวลส์ (Wales),สก๊อตแลนด์ (Scotland) ,ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) )

วีซ่า ประเภทนี้เป็นวีซ่าที่บุคคลสอง คนเป็นคนร่วมกันสมัครขอวีซ่า ได้แก่ผู้ขอวีซ่าคนหลัก หรือผู้ยื่นขอวีซ่าสมาชิกในครอบครัวให้กับท่าน และผู้ขอวีซ่าคนรองซึ่งก็คือตัวท่านเองหรือผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศ อังกฤษ

คุณสมบัติ ในการขอวีซ่าประเภท วีซ่าสมาชิกในครอบครัว UK Family Members Visa
 • ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าให้ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำว่า18 ปีบริบูรณ์
 • ท่านต้องเป็น คู่สมรส (แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันแล้วถูกต้องตามกฎหมาย)
 • ใน กรณีที่เป็น คู่สามี ภรรยาที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน (หรือเคยอยู่ร่วมกับแบบสามีภรรยาในระยะเวลาหนึ่งแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส กันจนถึงปัจจุบัน) โปรดดูที่หัวข้อ วีซ่าคู่สามีภรรยาที่ยังไม่ได้แต่งงาน
 • ในบางครั้งเด็กก็สามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) กับผู้ปกครอง ท่านใดท่านหนึ่งได้
 • สำหรับ เด็กที่มีอายุเกิน กว่า 18 ปีนั้น ท่านจะต้องยื่นขอสมัครวีซ่า ด้วยคุณสมบัติของท่านเองตามหลักเกณฑ์ในการตรวจคนเข้าเมือง ที่ทางสถาทูตอังกฤษอังกฤษกำหนด แต่ก็มีบางกรณีที่เด็กที่มีอายุเกินกว่า 18 ปีจะเดินทางตามผู้ปกครองในฐานะผู้ติดตามได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข นั้นเข้มงวดมาก

UK Family Member Visa Thailand


เราสามารถยื่นสมัครขอวีซ่าสมาชิกในครอบครัวได้อย่างไร และจะต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่
 • ท่าน จะต้อง ผ่านกระบวนการในการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งกระทำผ่านทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยที่กรุงเทพฯ ก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • สำหรับ กรณีที่ผู้สมัคร วีซ่าสมาชิกในครอบครัว ให้กับท่านมีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) เขาผู้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตในการทำงานในประเทศอังกฤษก่อนที่จะยื่นขอ วีซ่าเพื่อ เดินทางไปยังประเทศอังกฤษ โดยขั้นตอนการทำวีซ่าที่เหลือนั้น ผู้สมัครวีซ่าทั้งคนหลักและคนรองจะต้องทำในเวลาเดียวกัน
กฎเกณฑ์และข้อ บังคับผู้ถือวีซ่า นักเรียนของประเทศอังกฤษ
 • ผู้สมัครวีซ่าทั้งคนหลักและคน รองจะต้องได้รับการอนุมัตวีซ่าในเวลาเดียวกัน
 • ผู้สมัครวีซ่าคนรอง ไม่จำเป็น ต้องขอใบอนุญาตเพื่อทำงานในประเทศอังกฤษ ทั้งยังไม่ถูกจำกัดในเรื่องการทำงาน ด้วยเช่นกัน ซึ่งกรณีนี้จะต่างจากผู้ติดตามของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทเกษียณอายุที่ท่าน จะไม่สามารถทำงานได้
 • ท่านสามารถเดิน ทางเข้าออกประเทศ อังกฤษได้หลายครั้ง
 • ท่านไม่ต้อง คืนเงินสนับสนุนต่างๆให้กับกองทุนที่รัฐบาลจัดให้.
แต่ทั้งนี้วีซ่าประเภทนักเรียนนั้น ท่านจะต้องตั้งใจออกจากประเทศไทยเพื่ออาศัยและทำการ ศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ เว้นแต่กรณีที่ท่านได้ศึกษาในประเทศอังกฤษติดต่อเกินกว่า 10 ปีมาแล้ว ท่านสามารถยื่นขอสัญชาติอังกฤษได้

วีซ่าสมาชิกในครอบครัวประเทศอังกฤษ

สาเหตุของการถูกปฏิเสธการยื่นขอวีซ่าครอบครัว
 • ทางสถานทูตเห็น ว่าการจดทะเบียนสมรสครั้งนั้นเป็นการจดทะเบียนเพื่อการ เข้าออกประเทศ
 • คู่สมรสของท่าน ไม่มีสิทธิที่จะพักอาศัยในประเทศอังกฤษ
 • คู่สมรสของท่านไม่ สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำงานอยู่ที่อังกฤษหรือถูกพิจารณาว่าเงินทุนไม่เพียงพอ
 • เอกสารที่แนบมานั้นไม่เป็นจริง รวมถึงไม่น่าเชื่อถือ
 • หลักฐานของคู่สมรสของท่านนั้นไม่จริง

สำหรับผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือกรณีเพศเดียวกัน
ในขณะนี่ยังไม่มีสนธิสัญญาการย่นขอวีซ่าครอบครัวในกรณีนี้ แต่มีการเสนอเรื่องให้กับทางอียูแล้วซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศในปี 2006 ถ้าต้องการทราบลายระเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับทางสยามลีเกิ้ลได้

นักเรียน (student)
นักเรียนในEUสามารถยื่นขอวีซ่าให้กับคู่สมรสหรือบุตรที่อยู่ภายใต้การ อุปถัมภ์ นักเรียนคนนั้นสามารถมีอาชีพได้แต่ต้องอยู่ในตามข้อตกลง

ข้อตกลงและข้อบังคับของผู้ถือวีซ่านักเรียน
 • สามารถเข้าออกประเทศอังกฤษได้หลายครั้ง
 • ได้รับวีซ่าตามระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตรที่ศึกษา
 • ไม่จำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตการทำงานเพื่อที่จะทำงาน (แต่ก็สามารถทำงานได้)
 • ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเงินของรัฐฯได้

วีซ่า นักเรียนเป็นวีซ่าชนิดชั่วคราว และไม่สามารถจะยื่นขอวีซ่าถาวรได้นอกจากจะมีการแสดงว่าได้ศึกษาอยู่ที่ ประเทศอังกฤษเป็นเวลาทั้งสิ้น 10 ปีตามกฎข้อบังคีบ “10 ปี”

สามารถยื่นเรื่องได้ ที่ไหนและอย่างไร ?

แบบ ฟอร์มและการยื่นเรื่องขอวีซ่าจะถูกดำเนินการที่สถานทูต อังกฤษที่กรุงเทพฯ ในกรณีที่จะต้องแนบใบอนุญาตการทำงานจะต้องยื่นเรื่องขอใบอนุญาตการทำงานนี้ จากประเทศอังกฤษก้อนที่จะยื่นเรื่องขอวีซ่าการทำงานที่ประเทศไทย ในอีกกรณีคนในครอบครัวของผู้ที่จะยื่นขอวีซ่านั้นๆ สามารถที่จะยื่นขอวีซ่าได้ไปพร้อมกับผู้ที่จะยื่นขอได้

บริษัทสยามลีเกิ้ลสามารถช่วยเหลือท่านในกรณีต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ไว้วางใจในการยื่นขอครั้งนั้น


วีซ่าครอบครัวอังกฤษ


ติดต่อเราวันนี้!

หาก ท่านยังมีคำถามอีกมากมายเกี่ยวกับวีซ่าครอบครัว UK หรือวีซ่าประเภทอื่น หรือเปล่า ? ทีมงานผู้เชียวชาญการทำวีซ่าและทนายความ ของเราจะให้บริการที่น่าเชื่อถือแก่ท่านด้วยราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด พร้อมด้วยบริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมง เพื่อให้แน่ว่าท่านได้รับคำแนะนำตลอดทุกขั้นตอนการบวนการ ตรวจสอบ UK วีซ่า แพ็คเกจของเราได้แล้วคุณจะเห็นว่าราคาของเราคุ้มค่าแค่ไหน

การทำวีซ่าประเภทนี้ มีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวด หากท่านต้องการผู้ช่วยที่ให้คำปรึกษาและสามารถทำวีซ่าให้ท่านผ่านในเวลาที่กำหนด ติดต่อแผนกวีซ่า บริษัทสยามลีเกิ้ล ที่โทร 02 259 8100 หรือ รับประกันวีซ่าผ่าน 100 % โทรมาปรึกษาวีซ่ากับเราเบื้องต้นก่อนได้ฟรี

25540718

วีซ่า ธุรกิจ อังกฤษ (UK Business Visa)

จุดประสงของวีซ่า UK สำหรับ นักธุรกิจ

วีซ่าประเทศอังกฤษเพื่อธุรกิจ เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศอังกฤษ (UK / United Kingdom : สหราชอาณาจักร) เพื่อเริ่ม ลงทุนทำธุรกิจ หรือเปิดกิจการ ตลอดไปจนถึงเข้าร่วมทางธุรกิจ ท่านสามารถเริ่มทำธุรกิจที่ได้รับอนุญาตได้ทุกประเภทที่นั่น โดยท่านจะต้อง
 • ทำงานเต็มเวลาในการบริหารจัดการธุรกิจ หรือ กิจการนั้นๆ.
 • มีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายของท่านเอง และผู้ที่อยู่ในความดูแล ในประเทศอังกฤษโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนการจ้างงานของรัฐฯ
 • หากท่านต้องการเข้าร่วมธุรกิจที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วในประเทศอังกฤษ ท่านจะต้องให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทำการตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี พร้อมกับการอธิบายถึงเหตุผลของท่านในการเข้าร่วมกับบริษัทดังกล่าว
สำหรับชาวไทยแล้ว หากประสงค์จะเข้าไปยังประเทศอังกฤษเพื่อการลงทุน จะต้องแสดงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 200,000 ยูโร ในประเทศอังกฤษ

หากธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่มีเงินลงทุนมากกว่า 200,000 ยูโร ทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเข้มงวดน้อยลงตามกฎความต้องการอื่นๆ และผู้สมัครจะได้รับกระบวนการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น.

 รับทำ นักธุรกิจ อังกฤษ UK Visa for Business Investment

หลักฐานและสิ่งที่ต้องการเบื้องต้นที่ต้องใช้แสดงสำหรับชาวไทยที่ต้องการทำวีซ่าธุรกิจอังกฤษ
 • เงินลงทุนจำนวน 200,000 ยูโร ในประเทศอังกฤษสำหรับธุรกิจใหม่.
 • ทำการ จ้างงานผู้ที่มีสัญชาติใน EEA (European Economic Area : เขตเศรษฐกิจยุโรป) เต็มเวลาอย่างน้อยสองคนขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจด้วยตัวของท่านเอง
 • มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับที่อยู่อาศัยและค่าทำนุบำรุงจนกระทั่งธุรกิจสร้างผลกำไรได้
 • มีการควบคุมผลผมประโยชน์ในธุรกิจ.
 • เข้าถือหุ้นอันเป็นหนี้ของบริษัท
 • มีแผนธุรกิจที่ดูสัมฤทธิ์ผล,เป็นไปได้และมีการเติบโต
 • เงิน ที่จะนำมาลงทุนในประเทศอังกฤษจะต้องเป็นของท่านเอง โดยมิได้นำมาจากแหล่งอื่น (ตัวอย่างเช่น กู้เงินจากธนาคาร ) อาจจะถูกถืออยู่ในรูปของเงินสด หรือจำนวนหุ้นหรือการลงทุนอื่นที่มีค่า มูลค่าเท่ากันหรือธุรกิจที่มีการควบคุมผลประโยชน์ก็ได้.
 • ท่านอาจจะยื่นคำร้องขอให้กับคู่สมรสและบุตรของ ท่านเพื่อติดตามไปด้วยเสมือน เช่นผู้ติดตามไปกับท่านสำหรับวีซ่า อังกฤษ สำหรับธุรกิจของท่าน คู่สมรส/คู่หมั้นของท่าน และบุตรผู้ติดตามอาจจะทำงานได้นานเท่าที่วีซ่ากำหนดให้อยู่ในประเทศอังกฤษ
 • การเข้าสู่ประเทศอังกฤษของบุตรของท่านเสมือนเช่นผู้ติดตามได้รับสิทธิ์ในการ ศึกษาฟรีได้เช่นเดียวกันบุตรที่มีสัญชาติอังกฤษ
 • เมื่อท่านมีวีซ่า UK สำหรับธุรกิจ ท่านอาจจะส่งบุตรของท่านเข้าศึกษาในโรงเรียนของเอกชนก็ได้หากท่านต้องการ
 • ท่านและคู่สมรสของคุณมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลฟรีภายใต้บริการด้าน สาธารณสุขแห่งชาติ โดยท่านไม่จำเป็นต้องของมีประกันสุขภาพส่วนตัว เว้นแต่ว่าท่านต้องการจะเลือกทำเอง.
 • ในเบื้องต้นท่านจะได้วีซ่า UK สำหรับธุรกิจ ซึ่งจะมีอายุเป็นเวลา 12 เดือน ในช่วงระหว่างนี้ท่านจะต้องลงทุนอย่างเต็มกำลังและทำการจ้างงานให้ได้สอง ตำแหน่ง เมื่อถึงเวลาสิ้นปี วีซ่า UK สำหรับธุรกิจจะสามารถต่อได้ โดยยื่นคำร้องต่อกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ ทางกระทรวงโดบปกติจะต่อวีซ่าของท่านให้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากที่ครบระยะเวลารวม 4 ปีในประเทศอังกฤษ ท่านอาจจะขอยื่นคำร้องอยู่ต่ออย่างไม่มีกำหนด (การเป็นประชากรถาวร) หลังจากปีที่ท่านได้ยื่นคำร้องขออยู่ต่ออย่างไม่มีกำหนดแล้ว ท่านอาจขอยื่นคำร้องขอสัญชาติเป็นพลเมืองอังกฤษได้.
ใบสมัครขอวีซ่า อังกฤษ สำหรับธุรกิจนั้นควรจะถูกยื่นต่อกงสุลประเทศอังกฤษในกรุงเทพฯ หรือในประเทศที่ท่านถือสัญชาติอยู่ ถ้าหากเป็นที่ชัดเจนว่าท่านมีหลักฐานที่หนักแน่น (ตัวอย่างเช่น มีเงินลงทุนในธุรกิจที่มากกว่า 200,000 ยูโร) มันจะทำให้ท่านได้รับการอนุมัติค่อยข้างรวดเร็วจากเจ้าหน้าที่กงสุล

อย่าง ไรก็ตาม ถ้าหากหลักฐานของท่านจะต้องมีการประเมินค่า มันจะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยในประเทศอังกฤษ โดยที่จะไม่คำนึงถึงความหนักแน่นของเอกสารใบสมัคร มันจะถูกส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหากคุณเป็น พลเมืองของประเทศรัสเซีย เกาหลีเหนือ ลิเบอร์เรีย หรืออีรัก เมื่อใบสมัครของท่านถูกส่งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนการดำเนินงานจะระยะเวลาโดยทั่วไปประมาณ 9 เดือน.

เอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้สำหรับวีซ่า UK เพื่อธุรกิจ:
 • หนังสือเดนทาง พาสปอร์ต (passport)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 50 ยูโร
 • รูป 2 ใบขนาดเท่าพาสปอร์ต สำหรับผู้สมัครแต่ละท่าน
แผนธุรกิจซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย:
 • จุดประสงค์ของธุรกิจ
 • รายละเอียดอธิบายถึงลักษณะการจ้างงานที่ได้จ้าง
 • งบดุลโครงการ ประกอบไปด้วย:
 • รายจ่าย การเงินบริษัท
 • เงินกู้ใดๆที่บริษัทได้กู้
 • สินทรัพย์
 • หุ้น
 • กำไรและการขาดทุนของโครงการ
ค่าใช้จ่ายในทางธุรกิจ:
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
 • ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
 • ค่าเสื่อมราคา
 • ท่านอาจถูกร้องขอให้ทำรายงานสมมติฐานจากการดำเนินธุรกิจของท่านตัวอย่างเช่นการทำการสำรวจทางการตลาดเป็นต้น.
แนวทางไปสู่ UK ด้วยวีซ่าเพื่อธุรกิจ : การไป อังกฤษด้วย วีซ่า ธุรกิจ

สำหรับ การเดินทางไปยังประเทศอังกฤษนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป วีซ่าเพื่อการเข้าเยี่ยมเยือน (UK Visitor Visa) จะสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาสูงสุดที่ได้ออกให้ แนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นอาจจะให้เป็น

วีซ่าประเภทสำหรับเยือนทาง ธุรกิจ
 1. ผู้ให้คำแนะนำ, ที่ปรึกษา, ผู้ฝึก, นักวิเคราะห์ปัญหา และอื่นๆ ต่างใช้การจ้างงานกับคนต่างประเทศ ไม่ว่าจะทั่งทางตรงหรือโดยผ่านในรูปของสัญญา โดยบริษัทเดียวกัน (หรือ บริษัทในเครือ) โดยให้บริษัทในประเทศอังกฤษเป็นเจ้าของ การแก้ไขของบริษัทจะต้องเป็นไปตามการจัดการบริหารโครงการที่เป็นจริง หรือเพื่อให้คำแนะนำหรือบริการให้คำปรึกษาโดยตรงต่อลูกค้าของบริษัทในประเทศ อังกฤษ การฝืกหัดควรจะเป็นการฝึกหัดที่เป็นการเฉพาะ มีจุดประสงค์เพื่อ “เป็นการเฉพาะครั้งเดียว (ตัวอย่างเช่น การฝึกฝนในการใช้สินค้าที่ถูกผลิตขึ้นในต่างประเทศ หรือการฝึกอันมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพื่อการดำเนินงานอันมีบริษัทในเครือซึ่ง เป็นบริษัทที่เป็นสมาชิกอยู่ด้วยในประเทศอังกฤษ) การฝึกหัดจะต้องไม่อยู่ในรูปแบบชั่นเรียนและจะต้องไม่นอกเหนือไปจากที่ได้ รับอนุญาตในประเทศอังกฤษ
 2. บริษัทตัวแทนจำพวกซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มาจัดตั้ง แก้ไข หรือยกระดับ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท.
 3. บริษัทตัวแทนจำพวกซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มาเพื่อทำผลสรุปสำหรับความต้องการของ ผู้บริโภคในประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตามถ้าหากบริษัทให้บริการด้านการแก้ไขการใช้ทักษะเพื่อสร้างข้อมูล ในการประเมินเกียวกับความต้องการพื่นฐานความต้องการของผู้บริโภค หากเป้นเช่นนี้มันควรจะถูกนำมาพิจารณาเสมือนเป็นการทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ซึ่งจะต้องมีการขอใบอนุญาตทำงานด้วย; ผลของบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นมีอยู่ว่า
 • (1) อนุญาตให้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสำหรับการฝึกฝนในบ้าน/เป็นทีมรวมกัน, และ
 • (2) ให้อิสระภาพในการตัดสินใจแก่ลูกจ้าง เช่นบริษัทตัวอย่างคือ Oracle, SAP และอื่นๆ ผู้ที่จะเปิดตัวสินค้าของเขาต่อลูกค้า ส่วนใหญ่การเปิดตัวสินค้าถูกควบคุมโดยการให้คำปรึกษาสำหรับสินค้าที่ถูกผลิต ขึ้นโดยบุคคลทีสาม ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นจะต้องใช้ใบอนุญาตทำงาน.
การเป็นประชากรของผู้ลงทุน
 • ใน ทางด้านการเงิน ผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนตัว ผู้ซึ่งประสงค์จะใช้ประเทศอังกฤษเป็นบ้านหลัก อาจทำการสมัครเพื่อขอเข้าสู่ประเทศอังกฤษในฐานะนักลงทุนถาวร.
 • เงิน จำนวนไม่น้อยกว่า 750,000 ยูโร จะต้องถูกลงทุนตามเงื่อนไขการลงทุน จำนวนของชาวต่างชาติในประเทศที่มีฐานะดีผู้ที่ต้องการเข้าสู่ประเทศอังกฤษ เพิ่มมากขึ้นในประเภทของวีซ่าประเภทนี้.

25540617

ทำอย่างไรเพื่อขอวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักรในประเทศไทย (How to Apply UK Fiance Visa)


ถ้าท่านวางแผนที่จะสมรสกับบุคคลสัญชาติบริติช( อังกฤษ , เวลส์ , สก๊อตแลนด์ , ไอร์แลนด์เหนือ) หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหราชอาณาจักร ท่านอาจขอวีซ่าคู่หมั้นได้ตามระเบียบการขอวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร คู่หมั้นของท่านที่เป็นบุคคลสัญชาติบริติชหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรจำเป็นต้องเป็นผู้สนับสนุนสำหรับท่าน

 รับทำ วีซ่าคู่หมั้น อังกฤษ UK Fiancee/FianceVisa Thailand


เอกสารสำหรับการขอวีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร
 1. ผู้สนับสนุนของท่าน ปัจจุบันต้องอาศัยหรือตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักร หรือเขาหรือเธอกำลังอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นการถาวร
 2. ผู้สนับสนุนของท่านต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปีบริบูรณ์ และท่านต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปีบริบูรณืในวันยื่นแบบคำขอ (ไม่ใช่อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร)
 3. ผู้สนับสนุนของท่านและท่านต้องประสงค์ที่จะสมรสกันภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ
 4. ท่านและผู้สนันสนุนของท่านต้องเคยพบกันมาก่อน แต่ไม่จำเป็นว่าท่านทั้งคู่ต้องอยู่ด้วยกันก่อนการขอวีซ่า
 5. ท่านและผู้สนับสนุนของท่านประสงค์ที่จะอยู่ด้วยกันเป็นการถาวร
 6. ท่านจะต้องสามารถสนับสนุนตัวท่านเองและผู้อยู่ในอุปการะได้ หรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนของคุณ ซึ่งปราศจากการรับความช่วยเหลือจากกองทุนรัฐบาล
 7. ท่านจะต้องมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมพอเพียงสำหรับตัวท่านเองและผู้อยู่ในอุปการะของท่าน
 8. ท่านจำเป็นต้องแสดงว่าท่านมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและชีวิตความเป็นอยู่ในสหราชอาณาจักร หากท่านอายุระหว่าง 21-65 ปี ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ท่านสามารถได้รับการอนุมัติโดยผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น (ESOL) หรือผ่านการทดสอบการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร

วีซ่าคู่หมั้น อังกฤษ UK Fiancee/FianceVisa Thailand


จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่าคู่หมั้นแล้ว
 1. ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าคู่หมั้นเป็นเวลา 6 เดือน ตามระเบียบท่านต้องเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรและสมรส
 2. ท่านไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำงานในสหราชอาณาจักรโดยวีซ่าคู่หมั้น
 3. ท่านสามารถสมัครวีซ่าคู่สมรสหลังจากสมรสแล้ว ด้วยวีซ่าแต่งงานนี้ ท่านสามารถอยู่อาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี โดยปราศจากข้อกำหนด ตัวอย่างเช่น ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงาน
 4. ท่านมีคุณสมบัติที่จะสมัครการออกจากถิ่นที่พักโดยไม่มีกำหนด (ILR) หรือการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหราชอาณาจักร หากการสมรสยังคงดำเนินอยู่หลังจากระยะเวลา 2 ปี
วีซ่าคู่หมั้น อังกฤษ UK Fiancee/FianceVisa Thailand

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าคู่หมั้นในประเทศไทย
 1. หลังจากวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 ท่านสามารถกรอกใบคำร้องวีซ่าคู่หมั้น (VAF-Settlement) ทางออนไลน์เท่านั้น และท่านอาจทำการนัดหมายกับศูนย์รับคำร้องวีซ่า ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของกองตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (the UK Border Agency’s Partner, VFS Global) ทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน
 2. เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นพร้อมกับใบคำร้องของท่าน มีดังนี้
  • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานและหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้ ถ้ามี
  • รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาดเท่าในหนังสือเดินทาง (45 x 35 มิลลิเมตร) รูปถ่ายสีของตัวท่านเอง
  • หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบคำร้องวีซ่า ซึ่งสามารถชำระเป็น “แคชเชียร์ส เช็ค” หรือ “แบ็งค์เกอร์ส ดราฟต์” จากธนาคารต่างๆ ด้วยเงินจำนวน 30,420 บาท สำหรับวีซ่าประเภทคู่หมั้น
  • เอกสารประกอบใบคำร้องฉบับจริง ต้องมีสำนาและฉบับแปล
  • ใบสำคัญการตรวจวัณโรค สามารถทำได้ที่คลินิคที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ตั้งอยู่ที่อาคารเกษมกิจ ชั้น 8, 120 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 3. ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารประกอบใบคำร้องของท่าน ดังต่อไปนี้
  • สูติบัตรฉบับจริง
  • แบ้งค์สเตทเม้นต์ปัจจุบันหรือสมุดเงินฝากสำหรับผู้สนับสนุนของท่าน และเอกสารการจ้างงานของผู้สนับสนุนของท่านในสหราชอาณาจักร
  • หลักฐานที่พักอาศัยของท่าน เช่น สัญญาการจำนอง หรือสัญญาการเช่า และเอกสารที่ยืนยันว่าท่านและผู้อยู่ในอุปการะสามารถอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยนี้
  • แบบรับรองการเป็นผู้สนับสนุน (Form SU07/01) หรือจดหมายจากท่านและผู้สนับสนุนของท่านเพื่อประกอบใบคำร้องของท่าน
  • ถ้าท่านเคยสมรสมาก่อน ท่านต้องยื่นเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้
  • * ใบสำคัญการหย่า
   * คำสั่งสิ้นสุด หรือ
   * ใบมรณบัตรของสามีเก่า ภรรยาเก่าหรือคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนสมรสของท่านหรือผู้สนับสนุนของท่าน
   * หลักฐานที่แสดงว่าผู้สนับสนุนของท่านได้ตั้งถิ่นฐานในสหราชอาณาจักร (สามารถใช้สำเนาหนังสือเดินทางของพวกเขา หรือใบสำคัญการจดทะเบียน ซึ่งได้ยืนยันว่าเป็นสำเนาที่ได้รับรองแล้ว)

 4. ท่านสามารถทำการนัดหมายทางออนไลน์ก่อนไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ตั้งอยู่ที่อาคารรีเจนท์ เฮ้าส์
  ชั้น 2, 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 5. ในวันนัดหมาย ท่านจำเป็นต้องยื่นใบคำร้องพร้อมทั้งเอกสารประกอบและยื่นข้อมูลทางชีววิยา มิฉะนั้นใบคำร้องขอวีซ่าจะไม่สามารถถูกดำเนินการได้

 6. หลังจากการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบทั้งหมดและข้อมูลทางชีววิทยา ท่านอาจถูกขอให้มาสัมภาษณ์กับกองตรวจคนเข้าเมือง (the UK Border Agency) ณ สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม วันนัดสัมภาษณ์จะถูกแจ้งให้ทราบในวันแรกที่เหมาะสม ในกรณีที่ไม่ถูกสัมภาษณ์ ใบคำร้องวีซ่าของท่านจะถูกพิจารณาและอาจใช้เวลาน้อยกว่า ถึง 12 สัปดาห์ ในการดำเนินการโดยกองการตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร
 7. ผลการพิจารณาวีซ่า ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) จะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเอกสารของท่านได้รับคืนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับผลการพิจารณาใบคำร้อขอวีซ่าของท่านพร้อมทั้งเอกสารฉบับจริงได้จากศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ท่านจำเป็นต้องยื่นใบเสร็จเพื่อขอรับเอกสารของท่านคืน ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจสามารถขอรับเอกสารของท่านแทนได้ หรือท่านอาจเลือกให้ส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์โดยการจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม
 8. หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 การเข้าสหราชอาณาจักร ท่านต้องได้รับการตรวจลายนิ้วมือที่ศูนย์ควบคุมคนเข้าเมืองเพิ่มเติมจากการตรวจเช็คปกติตามระเบียบ เพื่อพิสูจน์ว่าท่านเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้ให้ข้อมูลทางชีววิทยาเมื่อวันยื่นใบคำร้องขอวีซ่า
© Copyright : Siam Legal

ข้อมูลอ้างอิง
http://www.siam-legal.com/UK_Visa/uk-visa-fiance-thai.php
http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/infs/inf4husbandswivespartners
http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/infs/inf3sponsors
http://www.visabureau.com/uk/marriage-visa.aspx
http://www.vfs-uk-th.com/

25540523

การสมัครวีซ่านักเรียนอังกฤษในประเทศไทย (How To Apply UK Student Visa in Thailand )

การสมัครขอวีซ่านักเรียนอังกฤษในประเทศไทย

เมื่อ คุณวางแผนที่จะไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ คุณต้องศึกษาก่อนว่าวีซ่านักเรียนประเภทใดเหมาะสมกับคุณ ถ้าหลักสูตรที่คุณสมัครใช้เวลาเรียนนานกว่า 6 เดือน คุณต้องสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหลักสูตรใช้เวลาเรียนน้อยกว่า 6 เดือน คุณต้องสมัครวีซ่านักเรียนประเภทนักเรียนที่เป็นนักท่องเที่ยว วีซ่าเด็กนักเรียนที่เป็นนักท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียนที่คาดจะทำการศึกษาต่อในอนาคต

วีซ่านักเรียน อังกฤษ UK Student Visa Thailand


วีซ่านักเรียนประเภทใดที่เหมาะสมกับคุณ

1.วีซ่านักเรียนไทร์ 4
 • วีซ่าไทร์ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป- คุณสามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ ถ้าคุณตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอังกฤษประเภทการศึกษาหลังอายุ 16 ปี
 • วีซ่าไทร์ 4 ประเภทเด็กนักเรียน-คุณ สามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 4 ถึง17 ปี แต่ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 4 ถึง 15 ปี คุณต้องเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเอกชนเท่านั้น

2.วีซ่านักเรียนประเภทนักเรียนที่เป็นนักท่องเที่ยว เด็กนักเรียนที่เป็นนักท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียนที่คาดจะทำการศึกษาต่อในอนาคต

นักเรียนที่เป็นท่องเที่ยว – คุณสามารถสมัครวีซ่านักเรียนประเภทนี้ได้ ถ้าคุณมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และคุณวางแผนที่จะเรียนในประเทศอังกฤษเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน และคุณจะไม่ทำงานใด ๆในเวลาที่อยู่ในประเทศอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าไทร์ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ขณะอยู่ในประเทศอังกฤษ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าไทร์ 4 ในประเทศไทยเท่านั้น

เด็กนักเรียนที่เป็นนักท่องเที่ยว – คุณสามารถสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ ถ้าคุณมีอายุไม่เกิน 17 ปี และคุณวางแผนที่จะเรียนในประเทศอังกฤษเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน แต่อย่างไรก็ตามหลังจากสมัครวีซ่าประเภทนี้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนวีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าไทร์ 4 ประเภทเด็กนักเรียนทั่วไป ในประเทศอังกฤษ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าไทร์ 4 ประเภทเด็กนักเรียนทั่วไปในประเทศไทยเท่านั้น

นักเรียนที่คาดจะทำการศึกษาต่อในอนาคต – ถ้าคุณยังไม่ได้เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนในประเทศอังกฤษ และคุณต้องการเดินทางเข้าประเทศอังกฤษเพื่อที่จะหาข้อมูลเกียวกับหลักสูตร หรือถ้าคุณตั้งใจจะเริ่มเรียนภายใน 6 เดือน คุณสามารถสมัครวีซ่านักเรียนประเภทนักเรียนที่คาดจะศึกษาต่อในอนาคต และคุณสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าไทร์ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไปและเด็กนักเรียนขณะอยู่ในประเทศอังกฤษ


การสมัครวีซ่าไทร์ 4 ประเภทนักเรียน ต้องมีสปอนเซอร์หรือไม่ ?

ถ้า คุณต้องการสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประเภทเด็กนักเรียน คุณต้องมีสปอนเซอร์ แต่อย่างไรก็ตามสปอนเซอร์ในกรณีนี้คือ สถาบันการศึกษาที่ทำการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ และสถาบันการศึกษาเหล่านี้ต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของ ประเทศอังกฤษ(UK Border Agency) เพื่อรับใบอนุญาตเป็นสปอนเซอร์ ดังนั้นก่อนที่จะสมัครเรียนกับสถาบันใด ๆ ในประเทศอังกฤษ คุณต้องตรวจสอบก่อนว่าสถาบันนั้นได้รับอนุญาตเป็นสปอนเซอร์หรือไม่ มิฉะนั้นใบสมัครวีซ่าของคุณจะถูกปฏิเสธ รายชื่อของสถาบันที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสปอนเซอร์สามารถตรวจสอบได้จาก เว็บไซต์ของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษ

จดหมายวีซ่าสำหรับการสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 คืออะไร?

เมื่อ คุณสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 คุณต้องมีจดหมายวีซ่า ซึ่งออกโดยสปอนเซอร์ที่มีใบอนุญาต และจดหมายวีซ่าต้องระบุข้อเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรที่คุณเข้าศึกษาอย่างไม่มี เงื่อนไขและออกโดยสปอนเซอร์ของคุณ แต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 จดหมายวีซ่าจะใช้แทนที่คำยืนยันการยอมรับเข้าศึกษา หรือ เคส ซึ่งจดหมายวีซ่าจะอยู่ในระบบอิเลคทรอนิกที่ระบุข้อมูลส่วนตัวของคุณ และข้อมูลหลักสูตรที่คุณสมัครเรียน ดังนั้นถ้าคุณสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 หลังวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 คุณต้องตรวจสอบว่าสถาบันการศึกษาที่คุณสมัครเป็นสปอนเซอร์ที่ได้ลงทะเบียน ประเภทไทร์ 4 อย่างถูกต้องหรือไม่ มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถสมัครวีซ่านักเรียน

ข้อกำหนดในการสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 มีอะไรบ้าง?

การ สมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 คุณต้องผ่านข้อกำหนดของกฎหมายการเข้าเมือง โดยต้องได้รับคะแนนสะสมทั้งหมด 40 คะแนน และ 30 คะแนนของทั้งหมด 40 คะแนนมาจากการมีคำยืนยันการยอมรับเข้าศึกษาหรือจดหมายวีซ่า และที่เหลืออีก 10 คะแนนจะมาจากการมีเงินที่เพียงพอกับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน จำนวนเงินที่ต้องแสดงเพื่อให้ได้ 10 คะแนนนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรและสถานที่ที่คุณไปศึกษา

หลักสูตรที่คุณสามารถสมัครเรียนตามวีซ่านักเรียนไทร์ 4 คือ?

ในการที่จะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียนนั้น คุณต้องสมัครเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.วีซ่านักเรียนไทร์ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

 • -หลัก สูตรระดับ 3 หรือสูงกว่า อยู่บน the National Qualifications framework (NQF) หรือในระดับเดียวกันใน Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) โดยได้รับอนุมัติจาก the Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales (ACCAC) หรือโดยได้รับอนุมัติจาก the Council for Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA) in Northern Ireland ใน Northern Ireland หรือ
 • -หลักสูตรสั้น ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนต่อต่างประเทศในประเทศอังกฤษ ตามที่ UK NARIC ยืนยันว่ามีคุณสมบัติอยู่ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าปริญญาของประเทศอังกฤษ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับเอ 2 หรือสูงกว่าของ the Common European Framework of Reference for Languages

2.วีซ่านักเรียนไทร์ 4 ประเภทเด็กนักเรียน

หลักสูตรที่สอนในทางเดียวกับ the National Curriculum หรือ
หลักสูตรที่สอนในทางเดียวกับ the National Qualification Framework (NQF) หรือ
หลัก สูตรที่ได้รับการยอมรับโดย Ofsted, Northern Ireland’s Education and Training Inspectorate, Her Majesty’s Inspectorate of Education in Scotland or Estyn in Wales as being at the same level as the National Curriculum of the NQF หรือ
หลักสูตรที่สอนในทางเดียวกับระดับมาตฐานของการศึกษาในโรงเรียนเอกชนปัจจุบัน หรือ
หลัก สูตรสั้น ๆ เพื่อการเตรียมตัวในการศึกษาต่อหลักสูตรหลักในประเทศอังกฤษ ถ้าหลักสูตรหลักเป็นหลักสูตรใดหลักสูตรตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

United Kingdom Visa Student Thailand.


ขั้นตอนในการสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ 4 ในประเทศไทย ได้แก่

1.หลัง วันที่ 1 กันยายน 2552 คุณต้องยื่นแบบฟอร์มใบสมัคร (VAF9-PBS Migrant) และ Appendix 8 หรือ 9 self assessment (Appendix 8 สำหรับประเภทนักเรียนทั่วไป Appendix 9 สำหรับประเภทเด็กนักเรียน) ออนไลน์เท่านั้น และคุณสามารถทำการนัดหมายในการยื่นเอกสารต่าง ๆ และทำการพิมพ์ลายนิ้วมือกับวีเอฟเอส โกลบอลซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับอนุญาตจากสถานฑูตอังกฤษให้เป็นตัวแทนที่ให้ บริการในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

2.เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ได้แก่
 • หนังสือเดินทางหรือเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของคุณ
 • รูปถ่ายปัจจุบันของคุณ ซึ่งเป็นรุปสี และขนาดเท่ารูปถ่ายของหนังสือเดินทาง 1 รูป
 • ค่าสมัครเป็นเงินจำนวน 7,540 บาท ซึ่งสามารถจ่ายผ่านทางแคชเชียร์เช็ค หรือ ตั๋วแลกเงินจากทุกธนาคาร
 • รูปถ่ายปัจจุบันของคุณ ซึ่งขนาดเท่ารูปถ่ายของหนังสือเดินทาง 1 รูป
 • หลักฐานพิสูจน์เงินทุนที่คลอบคลุมถึงค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 • ถ้าคุณได้รับเงินสนับสนุนจากบิดามารดาหรือของผู้ปกครองของคุณ คุณต้องแสดงหลักฐานรวมถึงใบ
 • สูจิบัตรของคุณ ใบรับบุตรบุญธรรม หรือเอกสารจากศาลซึ่งระบุชื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองของคุณ และคุณ ต้องยื่นจดหมายจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยรับรองว่าท่านเหล่านั้นอนุญาต ให้คุณใช้เงินทุนของท่านเหล่านั้นเพื่อทำการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ พร้อมกับแบงค์สเตทเมนท์หรือบัญชีเงินฝากประจำของท่านเหล่านั้นและจดหมายจาก ธนาคารรับรองจำนวนเงินทุนที่คุณใช้ยื่นพร้อมใบสมัคร
 • ถ้า คุณสนับสนุนในการศึกษาต่อด้วยตัวคุณเอง คุณต้องยื่นแบงค์สเตทเมนท์ของคุณเอง หรือบัญชีเงินฝากประจำและจดหมายรับรองจากธนาคารรับรองจำนวนเงินทุนของคุณ
 • หลักฐานใด ๆ ที่สถาบันการศึกษาที่เป็นสปอนเซอร์ของคุณใช้ในการพิจารณาตอบตกลงรับคุณเข้าศึกษา
 • ต้นฉบับของเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งสำเนาและคำแปลของเอกสารดังกล่าว
 • ผล การตรวจเชื้อวัณโรค ซึ่งผู้สมัครสามรถรับการตรวจเชื้อวัณโรคได้ที่คลีนิคขององค์การระหว่าง ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นเท่านั้น โดยตั้งอยู่ที่อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ที่อยู่ 120 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ
3.คุณสามารถทำการนัดหมายออนไลน์ก่อนที่จะเดินทางไปที่ศูนย์รับใบคำร้องวีซ่าวีเอฟเอส ซึ่งตั้งอยู่ที่ รีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 เลขที่183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330


4.ในวันนัดหมายคุณต้องยื่นเอกสารทั้งหมดที่ใช้ประกอบกับใบสมัครวีซ่า และทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ้าคุณไม่ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือใบสมัครวีซ่าคู่ของคุณจะไม่ได้รับการพิจารณา

5.หลังจากที่คุณได้ยื่นคำร้องวีซ่ารวมทั้งการยื่นเอกสารประกอบทั้งหมดและได้ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว คุณอาจต้องเข้าสัมภาษณ์กับสถานฑูตอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามคุณจะถูกจัดให้สัมภาษณ์ตามลำดับวันเวลาที่ว่างเป็นอันดับแรก ถ้าคุณไม่ต้องถูกสัมภาษณ์ ใบสมัครของคุณจะถูกพิจารณาโดยสถานฑูตอังกฤษภายใน 15 วัน ถึง 120 วัน ในกรณีที่เด็กต้องเข้าสัมภาษณ์ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์ แต่เด็กที่มีอายุระหว่าง 10 ปี ถึง 14 ปี อาจต้องเข้าสัมภาษณ์โดยมีผู้ใหญ่เข้าร่วมสัมภาษณ์ด้วย แต่สำหรับเด็กที่มีอายุเกิน 14 ปีอาจต้องถูกสัมภาษณ์คนเดียว

6.ภายหลังจากที่ใบคำร้องวีซ่าของคุณได้รับการพิจารณาแล้ว ทางศูนย์รับใบคำร้องวีซ่าวีเอฟเอสจะแจ้งให้คุณไปรับวีซ่าและเอกสารของคุณ คุณสามารถรับวีซ่าและต้นฉบับเอกสารของคุณจากศูนย์ ฯ พร้อมกับแสดงใบเสร็จการยื่นใบสมัคร คุณสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนรับเอกสารแทนคุณได้หรือคุณจะเลือกใช้บริการของ ผู้ส่งเอกสารโดยเสียค่าบริการเพิ่มเติมภายหลังที่ได้รับอนุมัติวีซ่า
 • ด้วยวีซ่านักเรียนไทร์ 4 คุณจะได้รับอนุมัติอายุของวีซ่าตามระยะเวลาการศึกษาหลักสูตรของคุณ และไม่เกินกว่า 4 ปี สำหรับการศึกษาในระดับปริญญา หรือไม่เกิน 3 ปี สำหรับการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญา แต่อย่างไรก็ตามคุณจะได้รับอนุญาตให้ต่ออายุวีซ่าเพื่อให้สำเร็จการศึกษาของ คุณ
 • กฎระเบียบใหม่ของวีซ่าไทร์ 4 อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานพาร์ไทม์ ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ใน ช่วงเปิดเทอม และทำงานฟูลไทม์ในช่วงปิดเทอม นอกจากนี้คุณสามารถทำงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่คุณ เรียน ตราบใดที่เวลาในการทำงานนั้นไม่เกินกว่า 50% ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตรที่คุณเรียนในประเทศอังกฤษ

คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศอังกฤษด้วยวีซ่านักเรียนไทร์ 4 ได้เมื่อไร

ถ้า หลักสูตรที่คุณสมัครเป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้น หรือเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพน้อยกว่า 6เดือน คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศอังกฤษเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเปิดเทอม ถ้าหลักสูตรของคุณน้อยกว่า 6 เดือนและไม่ใช่หลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพ คุณสามารถเดินทางเข้าประเทศอังกฤษเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเปิดเทอม
หลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป เมื่อคุณเดินทางถึงประเทศอังกฤษ คุณต้องพิมพ์ลายนิ้วมือที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่า ลายพิมพ์นิ้วมือของคุณเป็นลายนิ้วมือเดียวกับผู้ที่สมัครขอวีซ่า


© Copyright : Siam Legal
Source : UK Student Visa Thailand

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More